FA 20 ANYS QUE TINC 20 ANYS

 1. PLANY AL MAR
 2. LA CONSCIÈNCIA
 3. AIXÒ QUE EN DIUEN
  ESTAR ENAMORAT
 4. CARTA PÒSTUMA A
  HELENA FRANCIS
 5. EL FALCÒ
 6. AIXÒ S'ESTÀ ENSORRANT
 7. INFANTS
 8. EL MÓN ESTÀ BEN GIRAT
 9. SERIA FANTÀSTIC
 10. FA VINT ANYS QUE
  TINC VINT ANYS
3'40"
3'06"
5'44"

3'30"

1'53"
3'47"
3'23"
3'03"
3'48"
2'30"

©1984 
Letras de Joan Manuel Serrat
excepto los temas 5º (Josep Carner) y 7º (Pere Quart)
Arreglos y Dirección Musical: Ricard Miralles
 

siguiente canción anterior canción principio de esta página información del disco La Musaraña ver la traducción

Plany al mar

Letra y Música de J.M. Serrat
 
Bressol de vida,
camins de somnis,
pont de cultures
(ai, qui ho diria...!)
ha estat el mar.

Mireu-lo fet una claveguera.
Mireu-lo anar i venir sense parar.

Sembla mentida
que en el seu ventre
es fes la vida.
Ai, qui ho diria
sense rubor!

Mireu-lo fet una claveguera,
ferit de mort.

De la manera
que el desvalisen
i l'enverinen,
ai, qui ho diria,
que ens dóna el pa!

Mireu-lo fet una claveguera.
Mireu-lo anar i venir sense parar.

¿On són els savis
i els poderosos
que s'anomenen
(ai, qui ho diria!)
conservadors?

Mireu-lo fet una claveguera,
ferit de mort.

Quanta abundància,
quanta bellesa,
quanta energia
(ai, qui ho diria!)
feta malbé!

Per ignorància, per imprudència,
per inconsciència i per mala llet.

Jo que volia
que m'enterressin
entre la platja
(ai, qui ho diria!)
i el firmament!

I serem nosaltres
(ai, qui ho diria!)
els qui t'enterrem.

LLANTO AL MAR

Cuna de vida,
caminos de sueños,
puente de culturas
(¡ay, quién lo diría...!)
ha sido el mar.

Miradlo hecho un basurero.
Miradlo ir y venir sin parar.

Parece mentira
que en su vientre
se hiciera la vida.
¡Ay, quién lo diría
sin rubor!

Miradlo hecho un basurero,
herido de muerte.

De la manera
que lo desvalijan
y lo envenenan,
¡ay, quién lo diría
que nos da el pan!

Miradlo hecho un basurero.
Miradlo ir y venir sin parar.

¿Dónde están los sabios y los poderosos que se nombran (¡ay, quién lo diría!) conservadores? Miradlo hecho un basurero, herido de muerte. Cuánta abundancia, cuánta belleza, cuánta energía (¡ay, quién lo diría!) echada a perder. Por ignorancia, por imprudencia, por inconsciencia y por mala leche. ¡Yo que quería que me enterrasen entre la playa (¡ay, quién lo diría!) y el firmamento! Y seremos nosotros (¡ay, quién lo diría!) los que te enterremos.

 
siguiente canción anterior canción principio de esta página información del disco La Musaraña ver la traducción

La consciència

Letra y Música de J.M. Serrat
 
Ens l'encolomen des de la infantesa. És partidista i desproporcionada. Complement del pecat i del remordiment, no ens deixa dormir en pau i ens treu la gana. Ens emmotlla a un guió convencional on gairebé mai som protagonistes. La consciència, senyors, ens fa amagar a les golfes el que hauria d'estar a l'aparador. N'hi hauria prou amb el respecte, la sinceritat i una miqueta de benevolència. Però ens pengen, sense cap necessitat, la llufa de la consciència. És del tot anticonstitucional. Fomenta la mentida i aliena. No ens deixa bellugar amb espontaneïtat. La quintacolumnista del sistema. Em porta pel camí del pedregar. No se'n pot estar, de passar factura ni de picar-me els dits quan estem canviant cromos que a mi em falten i tu tens repetits. N'hi hauria prou amb el respecte, la sinceritat i una miqueta de benevolència. Però ens pengen, sense cap necessitat, la llufa de la consciència. De fora manen lleis i reglaments i de dins ella completa la «bronca». Això no pot anar bé. De seguida es veu que algú vol fer entrar el clau per la cabota. Què hi deu haver darrera tot això? Qui ens confon les necessitats i els vicis? Alliberem els sentits i, com diu la policia, investiguem els qui en treuen profit.

LA CONCIENCIA

Nos la endosan desde la infancia. Es partidista y desproporcionada. Complemento del pecado y del remordimiento, no nos deja dormir en paz y nos quita el hambre. Nos amolda a un guión convencional en el que casi nunca somos protagonistas. La conciencia, señores, nos hace esconder en las buhardillas lo que tendría que estar en el escaparate. Bastaría con el respeto, la sinceridad y un poquito de benevolencia. Pero nos cuelgan, sin ninguna necesidad, el sambenito de la conciencia. Es del todo anticonstitucional. Fomenta la mentira y aliena. No nos deja mover con espontaneidad. La quintacolumnista del sistema. Nos lleva por el camino del pedregal. No puede dejar de pasar factura ni de picarme los dedos cuando estamos cambiando cromos que a mí me faltan y tú tienes repetidos. Bastaría con el respeto, la sinceridad y un poquito de benevolencia. Pero nos cuelgan, sin ninguna necesidad, el sambenito de la conciencia. Desde fuera mandan leyes y reglamentos y desde dentro ella completa la «bronca». Esto no puede ir bien. Enseguida se ve que alguien quiere clavar el clavo al revés. ¿Qué debe haber detrás de todo esto? ¿Quién nos confunde las necesidades y los vicios? Liberemos los sentidos y, como dice la policía, investiguemos quienes son los que sacan provecho.

 
siguiente canción anterior canción principio de esta página información del disco La Musaraña ver la traducción

Això que en diuen estar enamorat

Letra y Música de J.M. Serrat
 
Això que en diuen estar enamorat li toca a qui li toca. El més prudent s'hi pot quedar amorrat de quatre potes. Més d'un científic ho ha catalogat com una malaltia que es cura en contacte amb la realitat de cada dia. Els arbres amaguen el bosc, però és tan bonic que sembla mentida. Sempre és el primer cop i sempre deixa ferida. El qui ho pateix dóna per assentant que com aquella bruna no n'hi ha cap més, sense haver-les tastat una per una. Afirmaran, amb mirada de xai, que com aquella rossa no n'hi ha cap més, sense haver sortit mai de Saragossa. Es van perdent les proporcions. Només hi ha un tema de conversa. Es confonen les il-lusions amb el cul. I viceversa. Això que torna el ferotge manyac i el vell criatura té uns simptomes molt semblants a l'atac de calentura. S'atapeeix el cap. S'estova el cor. De l'infern al nirvana. Però té una cosa, potser, al seu favor: no s'encomana. Perquè això pugui prosperar no n'hi ha prou amb una parella. D'enamorats ho han d'estar ella d'ell i ell d'ella. El perseguim i ens persegueix, perquè de tant en tant funciona. És un instant, però aquest instant, només aquesta estona, és una traca que rebenta al pit. És emplenar l'eternitat. És parlar amb Déu. Atrapar l'infinit. Això que en diuen estar enamorat.

ESO QUE LLAMAN ESTAR ENAMORADO

Eso que llaman estar enamorado le toca al que le toca. El más prudente puede quedar atrapado de cuatro patas. Más de un científicm lo ha catalogado como una enfermedad que se cura en contacto con la realidad de cada día. Los árboles tapan el bosque, pero es tan bonito que parece mentira. Siempre es la primera vez y siempre deja herida. Quien lo sufre da por sentado que como aquella morena no hay otra igual, sin haberlas probado una por una. Afirmarán, con ojos de cordero, que como aquella rubia no hay otra igual, sin haber salido de Zaragoza. Se van perdiendo las proporciones. Sólo hay un tema de conversación. Se confunden las ilusiones con el culo. Y viceversa. Eso que convierte al feroz en calzonazos y al viejo en criatura tiene síntomas muy parecidos al ataque de locura. Se atiborra la cabeza. Se reblandece el corazón. Del infierno al nirvana. Pero tiene una cosa, quizá, a su favor: no se contagia. Para que puede prosperar no es suficiente con una pareja. Enamorados tienen que estarlo ella de él y él de ella. Lo perseguimos y nos persigue, porque de vez en cuando funciona. Es un instante, pero este instante, sólo este rato, es una traca que revienta en el pecho. Es llenar la eternidad. Es hablar con Dios. Atrapar el infinito. Eso que llaman estar enamorado.

 
siguiente canción anterior canción principio de esta página información del disco La Musaraña ver la traducción

Carta póstuma a Helena Francis

Letra y Música de J.M. Serrat
 
Estimada senyora: Estic desesperat. Visc en un purgatori. Són un ànima en pena d'ençà que heu clausurat el consultori. El cor us ha fet figa o senzillament heu decidit que és l'hora de fer callar la ràdio i que ens espavilem sense instructora. Estimada senyora Francis: Com ho farem perquè no s'agafin els canelons? Com sabrem si aquell xicot du bones intencions? Qui ens farà companyia als cors solitaris? Qui ens aclarirà amb què se'n van les taques de cafè? De qui rebrem instruccions per defensar-nos de l'acné? Amb el temps i una canya de segur ens refarem i ens ho arribarem a creure, però avui, ¿qui ens clarifica quins són els nostres drets i els nostres deures? Aniran sobrats de feina els metges i els capellans i vindran a suplantar-te els oracles de vidre, els llegidors de mans, els tiradors de cartes. Estimada senyora Francis: Estic desfet. No entenc com sou capaç de fer-nos això. Ha estat tota una vida la nostra relació i no ens podem dir adéu, així, a la francesa. Tingueu l'atenció d'aclarir a aquesta bona gent com s'han de vestir per anar al vostre enterrament.

CARTA PÓSTUMA A ELENA FRANCIS

Querida señora: Estoy desesperado. Vivo en un purgatorio. Soy un alma en pena desde que habéis clausurado el consultorio. El corazón os ha fallado o sencillamente habéis decidido que ya es hora de hacer callar la radio y que nos espabilemos sin instructora. Querida señora Francis: ¿Cómo haremos para que no se peguen los canelones? ¿Cómo sabremos si aquel muchacho trae buenas intenciones? ¿Quién nos hará compañía a los corazones solitarios? ¿Quién nos aclarará cómo se quitan las manchas de café? ¿De quién recibiremos instrucciones para defendernos del acné? Con el tiempo y una caña seguro que nos rehacemos y nos lo llegamos a creer, pero hoy, ¿quién nos aclara cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes? Irán sobrecargados de trabajo los médicos y los curas y vendrán a suplantarte las bolas de cristal, los leedores de manos, los echadores de cartas. Querida señora Francis: Estoy destrozado. No entiendo cómo sois capaz de hacernos esto. Nuestra relación ha sido toda una vida y no nos podemos despedir así, a la francesa. Tenga la atención de aclarar a esta buena gente cómo se han de vestir para ir a vuestro entierro.

 
siguiente canción anterior canción principio de esta página información del disco La Musaraña ver la traducción

El falcó

Poema de J. Carner - Música de J.M. Serrat
 
El falcó de llargues ales, quin envestidor cruel! Tot seguit que veu la presa es dispara des del cel. Estén tot el seu plomatge con en un adéu al cim; urpes i bec es convenen en el deler de llur crim. Bat les ales, mou les urpes el tirà de cims llunyers; presa que ell hagi topada, no la topa ningú més. El falcó de llargues ales, quin envestidor cruel! Tot seguit que veu la presa es dispara des del cel.

EL HALCÓN

El halcón de largas alas, ¡qué embestidor cruel! Tan pronto como ve la presa se dispara desde el cielo. Extiende todo su plumaje como en un adiós a la cumbre; garras y pico se ponen de acuerdo en el anhelo de su crimen. Bate las alas, mueve las garras el tirano de las cumbres lejanas; presa que él haya encontrado, no la encuentra nadie más. El halcón de largas alas, ¡qué embestidor cruel! Tan pronto como ve la presa se dispara desde el cielo.

 
siguiente canción anterior canción principio de esta página información del disco La Musaraña ver la traducción

Això s'està ensorrant

Letra y Música de J.M. Serrat
 
Que en passa de de pressa el temps! No es pot anar carregat si es vol fer via. La vida és cosa de valents. Que tot plegat són quatre dies i el temps no deixa gaire temps. Passa de pressa, com se m'ha passat de moda aquella americana blanca que encara no havia estrenat i ensenya, el malparit, la trampa tot just el joc ja s'ha acabat. Això s'està ensorrant. Afanya't i vine. Et truco d'una cabina, l'única que funciona a la ciutat. Deixa-ho córrer tot. Surt de la petxina i afanya't, que farem tard. Ens hem de desempallegar dels costums que mantenim i no ens agraden, dels desamors que hem de purgar, de les vergonyes amagades que ni mengen ni deixen menjar. Amb els diplomes i els ressentiments calar foc al bagul de les disfresses. Escampar les cendres al vent i rescatar les infanteses finades prematurament. Això s'està ensorrant. Afanya't i vine. Et truco d'una cabina, l'única que funciona a la ciutat. Deixa-ho córrer tot. Surt de la petxina i afanya't, que farem tard.

ESTO SE ESTÁ HUNDIENDO

¡Qué deprisa pasa el tiempo! No se puede ir cargado si se quiere ir aprisa. La vida es cosa de valientes. Al fin y al cabo son cuatro días y el tiempo no deja bastante tiempo. Pasa deprisa, como se me ha pasado de moda aquella americana blanca que ni siquiera había estrenado y enseña, el mal nacido, la trampa tan pronto el juego ha terminado. Esto se está hundiendo. Date prisa y ven. Te llamo desde una cabina, la única que funciona en la ciudad. Deja todo. Sal de la concha y date prisa, que llegaremos tarde. Nos hemos de desembarazar de las costumbres que mantenemos y no nos gustan, de los desamores que hemos de purgar, de las vergüenzas escondidas que ni comen ni dejan comer. Con los diplomas y los resentimientos prender fuego al baúl de los disfraces. Esparcir las cenizas al viento y rescatar la infancia muerta prematuramente. Esto se está hundiendo. Date prisa y ven. Te llamo desde una cabina, la única que funciona en la ciudad. Deja todo. Sal de la concha y date prisa, que llegaremos tarde.

 
siguiente canción anterior canción principio de esta página información del disco La Musaraña ver la traducción

Infants

Poema de Pere Quart - Música de J.M. Serrat
 
Infants... La vida ran de pols i les mirades altes, seda tèbia de neu i llot fresc a les galtes. Infants... Esperança i enveja, els picarols del cor; infidels com el temps, sobtosos com la sort (o com la mort); mesquins i jugadors infants, fraudulents i secrets, o pròdigs com soldans; terroristes de sol i ressol als jardins, porucs de nit deserta; impàvids assassins de roses i libèl-lules; mercaders d'afalacs, de dolçor viciosos i de ller embriacs. Infants... La voluptat furtiva del xipolleig i el fang, insabuda promesa de l'amor de la sang! Disfresses de tempesta, ornament del dolor, pintura de la llàstima, marea de la por, les llàgrimes sonores i artreres i abundants, les armes de llur guerra civil contra els gegants.

NIÑOS

Niños... La vida a ras de polvo y las miradas altas, seda tibia de nieve y lodo fresco en las mejillas. Niños... Esperanza y envidia, cascabeles del corazón, infieles cual el tiempo, súbitos cual la suerte (o cual la muerte), mezquinos y jugadores, niños, fraudulentos y secretos o pródigos cual sultanes; terroristas de sol y resol en los jardines, medrosos en noche desierta; impávidos asesinos de rosas y libélulas, mercaderes de halagos, viciosos de dulzores, de leche ebrios. Niños... La voluptuosidad furtiva del chapoteo y el fango ¡ignorada promesa del amor de la sangre! Disfraz de la tormenta, adorno del dolor, pintura de la lástima, marea del temor, las lágrimas sonoras y arteras y abundantes, las armas de su guerra civil con los gigantes.

 
siguiente canción anterior canción principio de esta página información del disco La Musaraña ver la traducción

El món està ben girat

Letra y Música de J.M. Serrat
 
El món està ben girat!... Va remugant la padrina a un seguici de gallines que veuen ploure panís. Molt neguit i massa pressa. Els dimonis estan contents. Les coses no duren gens i res no és allò que sembla. De la por en diuen prudència. Dels vells, la «tercera edat». De l'asil, la residència. El món està ben girat. El món està ben girat. Deixat de la mà de Déu. La canalla ja no creu i el jovent ja no respecta. Hi ha molt a fer i poca feina. Tot s'ho maneguen uns quants. Es casem els capellans pel civil i per l'església. Els veïns es desconeixen. Els divorcien els casats i els divorciats reincideixen. El món està ben girat. El món està ben girat. Llevar-se és una aventura. No té cap gust la verdura i, parlant, la gent no s'entén. Ara les vaques vedellen sense haver d'anar de bou. Quan cal que plogui, no plou, quan plou ho fot tot enlaire. En els paquets de tabac, hi posen que no fumem. Ningú no sap el que compra. Ningú no diu el que ven. El món està ben girat. Progressem cap a la tomba. Amb el que es gasten en bombes podrien matar la fam. Han arribat a la lluna, però quasi no es fan rovellons. Som en un món de botons que no sabem com funcionen. Remuga l'àvia padrina, mentre els aboca un grapat de blat de moro a les gallines que el món està ben girat.

EL MUNDO ESTÁ AL REVÉS

¡El mundo está al revés!... Va refunfuñando la madrina a un cortejo de gallinas que ven llover el maíz. Mucha inquietud y demasiada prisa. Los demonios están contentos. Las cosas no duran nada y nada es lo que aparenta. Al miedo le llaman prudencia, a los viejos, la «tercera edad». Al asilo, la residencia. El mundo está al revés. El mundo está al revés. Dejado de la mano de Dios. Los chiquillos ya no obedecen y la juventud ya no respeta. Hay mucho que hacer y poco trabajo. Todo se lo mangonean unos cuantos. Se casan los curas por lo civil y por la iglesia. Los vecinos se desconocen. Se divorcian los casados y los divorciados reinciden. El mundo está al revés. El mundo está al revés. Levantarse es una aventura. No sabe a nada la verdura y hablando, la gente no se entiende. Ahora las vacas paren sin haber ido de toros. Cuando conviene que llueva, no llueve, cuando llueve lo destroza todo. En los paquetes de tabaco, avisan que no fumemos. Nadie sabe lo que compra. Nadie dice lo que vende. El mundo está al revés. Progresamos hacia la tumba. Con lo que gastan en bombas podrían matar el hambre. Han llegado a la luna, pero casi no quedan setas. Estamos en un mundo de botones que no sabemos cómo funcionan. Refunfuña la abuela madrina, mientras les arroja un puñado de maíz a las gallinas que el mundo está al revés.

 
siguiente canción anterior canción principio de esta página información del disco La Musaraña ver la traducción

Seria fantàstic

Letra y Música de J.M. Serrat
 
Seria fantàstic que anés equivocat i que el wàter no fos ocupat. Que fes un bon dia i que ens fes bon pes. Que sant Pere, pagant, no cantés. Seria fantàstic que res no fos urgent. No passar mai de llarg i servir per quelcom. Anar per la vida sense compliments anomenant les coses pel seu nom. Cobrar en espècies i sentir-se ben tractat i pixar-se de riure i fer volar coloms. Seria tot un detall, tot un símptoma d'urbanitat, que no perdessin sempre els mateixos i que heretessin els desheretats. Seria fantàstic que guanyés el millor i que la força no fos la raó. Que s'instal-lés al barri el paradís terrenal. Que la ciència fos neutral. Seria fantàstic no passar per l'embut. Que tot fos com és manat i ningú no manés. Que arribés el dia del sentit comú. Trobar-se com a casa a tot arreu. Poder badar sense córrer perill. Seria fantàstic que tots fóssim fills de Déu. Seria tot un detall i tot un gest, per la teva part, que coincidíssim, et deixessis convèncer i fossis tal com jo t'he imaginat.

SERÍA FANTÁSTICO

Sería fantástico que andara equivocado y que el water no estuviera ocupado. Que hiciera un buen día y que no nos engañaran en el peso. Que San Pedro, pagándole, no cantara.¹ Sería fantástico que nada fuera urgente. No pasar nunca de largo y servir para algo. Ir por la vida sin cumplidos llamando a las cosas por sus nombre. Cobrar en especies y sentirse bien tratado y mearse de risa y dejar volar la fantasía. Sería todo un detalle, todo un síntoma de urbanidad, que no perdiesen siempre los mismos y que heredasen los desheredados. Sería fantástico que ganara el mejor y que la fuerza no fuera la razón. Que se instalara en el barrio el paraíso terrenal. Que la ciencia fuera neutral. Sería fantástico no pasar por el embudo. Que todo fuera como está mandado y nadie mandara. Que llegara el día del sentido común. Encontrarse como en casa en todas partes. Poder ir distraído sin correr peligro. Sería fantástico que todos fuéramos hijos de Dios. Sería un buen detalle y todo un gesto, por tu parte, que coincidiéramos, te dejaras convencer y fueras tal como yo te he imaginado. ¹En catalán, la frase hecha afirma que, pagando, hasta San Pedro canta

 
siguiente canción anterior canción principio de esta página información del disco La Musaraña ver la traducción

Fa vint anys que tinc vint anys

Letra y Música de J.M. Serrat
 
Fa vint anys que tinc vint anys. Vint anys i encara tinc força, i no tinc l'ànima morta, i em sento bullir la sang. I encara em sento capaç de cantar si un altre canta. Avui que encara tinc veu i encara puc creure en déus... Vull cantar a les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjant. A la nit, al cel, a aquest mar tan nostre, i al vent que al matí ve a besar-me el rostre. Vull alçar le veu, per una tempesta, per un raig de sol, o pel rossinyol que ha de cantar al vespre. Fa vint anys que tinc vint anys. Vint anys i encara tinc força, i no tinc l'ànima morta, i em sento bullir la sang. Fa vint anys que tinc vint anys. i el cor, encara, s'embala, per un moment d'estimar, o en veure un infant plorar... Vull cantar l'amor. Al primer. Al darrer. Al que et fa patir. Al que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols i sense cap amor van passant pel món. Vull alçar la veu, per cantar als homes que han nascut dempeus, que viuen dempeus, i que dempeus moren. Vull i vull i vull cantar avui que encara tinc veu. Qui sap si podré demá. Fa vint anys que tinc vint anys. Vint anys i encara tinc força, i no tinc l'ànima morta, i em sento bullir la sang...

HACE VEINTE AÑOS QUE TENGO VEINTE AÑOS

Hace veinte años que tengo veinte años, Veinte años y aún tengo fuerza, y no tengo el alma muerta, y me siento hervir la sangre. Y aún me siento capaz de cantar si otro canta. Hoy que aún tengo fuerza y aún puedo creer en dioses... Quiero cantar a las piedras, a la tierra, al agua, al trigo y al camino que voy pisando. A la noche, al cielo, a este mar tan nuestro, y al viento que por la mañana viene a besarme el rostro. Quiero levantar la voz, por una tempestad, por un rayo de sol, o por el ruiseñor que ha de cantar al atardecer. Hace veinte años que tengo veinte años, Veinte años y aún tengo fuerza, y no tengo el alma muerta, y me siento hervir la sangre. Hace veinte años que tengo veinte años, y el corazón, aún, se me dispara, por un instante de amar, o al ver un niño llorar... Quiero cantar al amor. Al primero. Al último. Al que hace sufrir. Al que vives un día. Quiero llorar con aquellos que se encuentran solos y sin amor van pasando por el mundo. Quiero levantar la voz, para cantar a los hombres que han nacido de pie, que viven de pie, y que de pie mueren. Quiero y quiero y quiero cantar hoy que aún tengo voz. Quién sabe si podré mañana. Hace veinte años que tengo veinte años, Veinte años y aún tengo fuerza, y no tengo el alma muerta, y me siento hervir la sangre.

 
 

principio de esta página La Musaraña

 


 

 

Letras de las canciones: Joan Manuel Serrat, excepto «El falcò» (poema de Josep Carner) e «Infants» (poema de Pere Quart)

Música de las canciones: Joan Manuel Serrat

Arreglos y Dirección musical: Ricard Miralles

Músicos:

 • Piano: Ricard Miralles
 • Guitarra: Albert Cubero
 • Contrabajo: Jordi Clua
 • Batería: Francesc Rabassa
Otros Músicos:
 • Flauta-flautín: José Oliver
 • Oboe-Corno Inglés: Miguel Sánchez
 • Clarinete: Máximo Muñoz
 • Fagot: Vicente Merenciano
 • Trompas: Luis Morató y Salvador Seguer
 • Trompeta-Fiscorno: José Luis Medrano, Arturo Fornés y Juan Cano
 • Saxo Alto-Clarinete: Antonio Martí
 • Trombón: Humberto Martínez
 • Violines: Eduardo Sánchez, Luis Navidad, Máximo Navares, Jesús Fernández de Yepes, Vicente Cueva, Luis Artigues, Martín Pérez, Judhit Galiana, Luis Jouve, Eusebio Ibarra, Juan Luis Jordá, Mª Isabel Gayoso, Enrique Orellana, Máximo Navares, Miguel Angel Cuesta, José López de Saa, Juan José Ortega, Pedro Rosas y Manuel Puig
 • Violas: Pablo Ceballos, Angel Ortiz, Marino Muruzábal, Juan López, Jorge Guajardo y José María Navidad
 • Chelos: Enrique Correa, Angel González, Mariano Melquizo y José González
 • Percusión: Félix Puertas
 • Mandolina: Rafael Martínez
Compañía Discográfica: Ariola

Referencia del LP: I-206.141 - Dep. Legal B. 16.924/1984

Grabación: Estudios KIRIOS de Madrid, durante el mes de Mayo de 1984

Ingeniero de sonido: Enrique Rielo

Producción: Taller 83

Diseño gráfico: P

Fotografía: F. Catalá-Roca

 


 
 

principio de esta página información

 


 

FrontPage

© Copyright 1985-2005    ® La Musaraña
® Derechos Reservados 1985
-2005    ® La Musaraña

Malabarista Diseño: ® La Musaraña

Internet Explorer
 

Visitantes:  Hit Counter