CANÇÓNS TRADICIONALS

 1. EL TESTAMENT D'AMELIA
 2. LA PRESÓ DEL REI
  DE FRANÇA
 3. EL COMTE ARNAU
 4. LA CANÇÓ DEL LLADRE
 5. L'ESTUDIANT DE VIC
 6. LA DAMA D'ARAGÓ
 7. EL BALL DE LA CIVADA
 8. CANÇÓ DE BATRE
 9. EL ROSSINYOL
 10. LA PRESÓ DE LLEIDA
3'25"
2'56"

3'08"
2'41"
4'42"
3'26"
2'35"
1'46"
3'19"
4'03"

1968
Textos de Canciones Tradicionales de Cataluña
Dirección Musical: Antoni Ros-Marbà
 

siguiente canción anterior canción principio de esta página La Musaraña

El testament d'Amelia

Cancionero Catalán
 
L'Amèlia està malalta,
la filla del bon rei.
Comtes la van a veure.
Comtes i noble gent.

Ai, que el meu cor se'm nua
com un pom de clavells.

Filla, la meva filla,
de quin mal us queixeu?
El mal que jo tinc, mare,
bé prou que me'l sabeu.

Filla, la meva filla,
d'això us confessareu.
Quan sereu confessada
el testament fareu.

Ai, que el meu cor se'm nua
com un pom de clavells.

Un castell deixo als pobres
perque resin a Déu.
Quatre al meu germà en Carles.
Dos a la Mare de Déu.

Ai, que el meu cor se'm nua
com un pom de clavells.

I a vós, la meva mare,
us deixo el marit meu
perqué el tingueu en cambra
com fa molt temps que feu.

Ai, que el meu cor se'm nua
com un pom de clavells.

EL TESTAMENTO DE AMELIA

Amelia está enferma,
la hija del buen rey.
Condes la van a ver.
Condes y la nobleza.

Ay, que mi corazón se me rompe
como un ramo de claveles.

Hija, hija mía,
¿de qué mal os quejáis?
El mal que yo tengo, madre.
bien que lo sabes.

Hija, hija mía,
de eso os confesaré.
Cuando hayas confesado
el testamento haré.

Ay, que mi corazón se me rompe
como un ramo de claveles.

Un castillo dejo a los pobres
para que recen a Dios.
Cuatro a mi hermano Carlos.
Dos a la Madre de Dios.

Ay, que mi corazón se me rompe
como un ramo de claveles.

Y a vos, madre mía,
os dejo a mi marido
para que lo tengáis en la alcoba
como ya hace tiempo que lo hacéis.

Ay, que mi corazón se me rompe
como un ramo de claveles.

 
siguiente canción anterior canción principio de esta página La Musaraña

La presó del Rei de França

Cancionero Catalán - Música de J.M. Serrat
 
Ja partí el rei de França
un dilluns al de matí.

Va partir per prendre Espanya
i els espanyols be l'han pris.

Ja partí el rei de França
un dilluns al de matí.

Posant-lo en presó molt fosca
on no es coneix dia i nit.

Treu el cap per la finestra
i un passatger veu venir.

Posant-lo en presó molt fosca
on no es coneix dia i nit.

Digueu-li a la meva esposa
que en vingui a treure d'aquí:

Si no hi ha prou diner a França
que vagin a Sant Denís.

Digueu-li a la meva esposa
que en vingui a treure d'aquí:

Que venguin la conxa d'or,
que venguin la flor de lis.

Si no hi ha prou diner en bossa
que vagin a Sant Patrís.

Que venguin la conxa d'or,
que venguin la flor de lis.

LA PRISIÓN DEL REY DE FRANCIA

Ya partió el Rey de Francia
un lunes por la mañana.

Salió para conquistar España
y los españoles lo han apresado.

Ya partió el Rey de Francia
un lunes por la mañana.

Lo metieron en la prisión más oscura
donde no se conoce el día y la noche.

Sacó la cabeza por la ventana
y a un caminante vio venir.

Lo metieron en la prisión más dura
donde no se conoce el día y la noche.

Decidle a mi esposa
que venga a sacarme de aquí:

Si no hay bastante dinero en Francia
que vaya a San Denís.

Decidle a mi esposa
que venga a sacarme de aquí:

Que venda la corona de oro,
que venda la flor de lis.

Si no hay bastante dinero en la bolsa
que vaya a San Patricio.

Que venda la corona de oro,
que venda la flor de lis.

 
siguiente canción anterior canción principio de esta página La Musaraña

El Comte Arnau

Cancionero Catalán - Música de J.M. Serrat
 
La contessa està asseguda; viudeta igual.
La contessa està asseguda; al seu palau.
Se li presenta a la cambra; valga'm Déu, val;
se li presenta a la cambra al comte Arnau.

On teniu les vostres filles, muller lleial?
On teniu les vostres filles, viudeta igual?
A la cambra són que broden, comte Arnau.
A la cambra són que broden seda i estam.

Deixeu-me'n endur una filla, muller lleial,
que amb mi passarà les penes que estic passant.
Així com les heu guanyades, valga'm Dèu, val,
tot sol com pugueu passeu-les, comte Arnau.

Quina hora és que el gall ja canta, muller lleial?
Quina hora és que el gall ja canta, viudeta igual?
Les dotze hores són tocades, valga'm Déu, val.
Les dotze hores són tocades, comte l'Arnau.

EL CONDE ARNAU

La condesa está segura; viuda igual.
La condesa está segura; en su palacio.
Se le presenta en el salón; Dios me valga;
se le presenta en el salón el conde Arnau.

¿Dónde están vuestras hijas, mujer leal?
¿Dónde están vuestras hijas, viuda igual?
En el salón están bordando, conde Arnau.
En el salón están bordando seda y paño.

Dejadme llevar una hija, mujer leal,
Conmigo pasará las penas que estoy pasando.
Así como las has merecido, Dios me valga,
sólo las tendréis que pasar, Conde Arnau.

¿Qué hora es que el gallo canta, mujer leal?
¿Qué hora es que el gallo canta, viuda igual?
Las doce han tocado, Dios me valga,
Las doce han tocado, conde Arnau.

 
siguiente canción anterior canción principio de esta página La Musaraña

La Cançó del Lladre

Cancionero Catalán - Música de J.M. Serrat
 
 
Quam jo n'era petitet
festejaba i presumia,
espeardenya blanca al peu
i mocador a la falsia.
Adèu, clavell morenet!
Adèu, estrella del dia!

I ara, que ne sóc grander,
m'he posat a mala vida.
Me só posat a robar,
ofici de cada dia.
Adèu, clavell morenet!
Adèu, estrella del dia!

Vaig robar un traginer
que venia de la fira,
li prenguí tots els diners
i la mostra que duia.
Adèu, clavell morenet!
Adèu, estrella del dia!

Quan he tingut prou diners,
he robat també una nina,
l'he robada amb falsedat,
dient que m'hi casaria.
Adèu, clavell morenet!
Adèu, estrella del dia!

La justicia m'ha pres
i en presó fosca en duia.
La justicia m'ha pres
i em farà pagar amb la vida.
Adèu, clavell morenet!
Adèu, estrella del dia!

LA CANCIÓN DEL LADRÓN

Cuando yo era pequeño
cortejaba y presumía,
chaquetilla blanca en el pecho
y pañuelo en la cintura.
¡Adiós, clavel morenito!
¡Adiós, estrella del día!

Y ahora, que ya soy grande,
me he pasado a la mala vida.
Me he puesto a robar,
oficio de cada día.
¡Adiós, clavel morenito!
¡Adiós, estrella del día!

Robé a un comerciante
que venía de la feria,
le quité todo su dinero
y el género que traía.
¡Adiós, clavel morenito!
¡Adiós, estrella del día!

Cuando tenía bastante dinero,
he robado también a una niña,
le robé con falsedad,
le dije que me casaría.
¡Adiós, clavel morenito!
¡Adiós, estrella del día!

La justicia me detuvo
y en dura prisión me apeno.
La justicia me detuvo
y me hará pagar con la vida.
¡Adiós, clavel morenito!
¡Adiós, estrella del día!

 
siguiente canción anterior canción principio de esta página La Musaraña

L'estudiant de Vic

Cancionero Catalán - Música de J.M. Serrat
 
Una cançó vull cantar,
una cançó nova i linda,
d'un estudiant de Vic
que en festejaba una viuda.

Bon amor, adèu-siau,
color de rosa florida.
Bon amor, adèu-siau.

Ella es volia casar.
El seu pare no ho volia
i l'estudiant se'n va anar
a servir a una rectoria.

Bon amor, adèu-siau,
color de rosa florida.
Bon amor, adèu-siau.

Però la viuda el va seguir
a Roma de pelegrina;
quan es van tornar a trobar,
una basca ja en tenia.

Bon amor, adèu-siau,
color de rosa florida.
Bon amor, adèu-siau.

Nines que veniu al món,
no us fieu de gent de llibres;
tenint-ne quatre raons
ja se'n van a cantar missa.

Bon amor, adèu-siau,
color de rosa florida.
Bon amor, adèu-siau.

EL ESTUDIANTE DE VIC

Una canción quiero cantar,
una canción nueva y linda,
de un estudiante de Vic
que cortejaba a una viuda.

Buen amor, adiós,
color de rosa florida.
Buen amor, adiós.

Ella se quería casar.
Su padre no quería
y el estudiante se fue
a servir a un rectorado.

Buen amor, adiós,
color de rosa florida.
Buen amor, adiós.

Pero la viuda se va a ir
a Roma de peregrina;
cuando la vuelven a ver,
una barriga, ya tenía.

Buen amor, adiós,
color de rosa florida.
Buen amor, adiós.

Niñas que venís al mundo,
no es fiéis de gente de libros;
tienen cuatro razones
ya se van a cantar misa.

Buen amor, adiós,
color de rosa florida.
Buen amor, adiós.

 
siguiente canción anterior canción principio de esta página La Musaraña

La dama d'Aragó

Cancionero Catalán - Música de J.M. Serrat
 
A Aragó n'hi ha dama
que és bonica com un sol,
té la cabellera rossa,
li arriba fins als talons:

Ai, adéu, Anna Maria,
robadora de l'amor,
ai, adéu.

Sa mare la pentinava
amb una pinteta d'or.
Cada cabell, una perla,
cada perla, un anell d'or.

Ai, adéu, Anna Maria,
robadora de l'amor,
ai, adéu.

El seu germà la mirava
amb un ull tot amorós.
Se la mira i se l'emporta
a la fira de Lió.

Ai, adéu, Anna Maria,
robadora de l'amor,
ai, adéu.

De tants anells que li compra
li cauen del mocador,
«Tingui, senyora Maria...
...tingui, tingui, els anells d'or».

Ai, adéu, Anna Maria,
robadora de l'amor,
ai, adéu.

I qui és aquesta dama
que llança tal resplandor?
N'es filla del Rei de França,
germana del d'Aragò.

Ai, adéu, Anna Maria,
robadora de l'amor,
ai, adéu.

LA DAMA DE ARAGÓN

En Aragón hay una dama
que es bonita cono el sol,
tiene la cabellera rosa,
le llega hasta los talones:

Ay, adiós, Ana María,
robadora del amor,
ay, adiós.

Su madre la peinaba
con un peine de oro.
Cada cabello, una perla,
cada perla, un anillo de oro.

Ay, adiós, Ana María,
robadora del amor,
ay, adiós.

Su hermano la miraba
con ojos muy amorosos.
La mira y se la lleva
a la feria de Lyon.

Ay, adiós, Ana María,
robadora del amor,
ay, adiós.

De tantos anillos como le compra
le caen del pañuelo,
«Tenga, señora María...
...tenga, tenga, los anillos de oro».

Ay, adiós, Ana María,
robadora del amor,
ay, adiós.

¿Y quién esta dama
que lanza tal resplandor?
No es hija del Rey de Francia,
hermana del de Aragón.

Ay, adiós, Ana María,
robadora del amor,
ay, adiós.

 
siguiente canción anterior canción principio de esta página La Musaraña

El ball de la civada

Cancionero Catalán
El ball de la civada jo us el cantaré. El ball de la civada jo us el cantaré. El pare quan la sembrava feia així, feia així, se'n daba un truc al pit i se'n giraba així: «Treballem, treballem, que la civada, que la civada treballem, treballem, que la civada guanyarem». El ball de la civada jo us el cantaré. El ball de la civada jo us el cantaré. El pare quan la llaurava feia així, feia així, se'n daba un truc al pit i se'n giraba així: «Treballem, treballem, que la civada, que la civada treballem, treballem, que la civada guanyarem». El ball de la civada jo us el cantaré. El ball de la civada jo us el cantaré. El pare quan la segava feia així, feia així, se'n daba un truc al pit i se'n giraba així: «Treballem, treballem, que la civada, que la civada treballem, treballem, que la civada guanyarem». El ball de la civada jo us el cantaré. El ball de la civada jo us el cantaré. El pare quan la molia feia així, feia així, se'n daba un truc al pit i se'n giraba així: «Treballem, treballem, que la civada, que la civada treballem, treballem, que la civada guanyarem». El ball de la civada jo us el cantaré. El ball de la civada jo us el cantaré. El pare quan la menjava feia així, feia així, se'n daba un truc al pit i se'n giraba així: «Treballem, treballem, que la civada, que la civada treballem, treballem, que la civada guanyarem».

EL BAILE DE LA CEBADA

El baile de la cebada yo os cantaré. El baile de la cebada yo os cantaré. El padre cuando la sembraba hacía así, hacía así, se daba un golpe en el pecho y se giraba así: «Trabajemos, trabajemos, que la cebada, que la cebada, trabajemos,trabajemos, que la cebada ganaremos». El baile de la cebada yo os cantaré. El baile de la cebada yo os cantaré. El padre cuando la araba hacía así, hacía así, se daba un golpe en el pecho y se giraba así: «Trabajemos, trabajemos, que la cebada, que la cebada, trabajemos,trabajemos, que la cebada ganaremos». El baile de la cebada yo os cantaré. El baile de la cebada yo os cantaré. El padre cuando la segaba hacía así, hacía así, se daba un golpe en el pecho y se giraba así: «Trabajemos, trabajemos, que la cebada, que la cebada, trabajemos,trabajemos, que la cebada ganaremos». El baile de la cebada yo os cantaré. El baile de la cebada yo os cantaré. El padre cuando la molía hacía así, hacía así, se daba un golpe en el pecho y se giraba así: «Trabajemos, trabajemos, que la cebada, que la cebada, trabajemos,trabajemos, que la cebada ganaremos». El baile de la cebada yo os cantaré. El baile de la cebada yo os cantaré. El padre cuando la comía hacía así, hacía así, se daba un golpe en el pecho y se giraba así: «Trabajemos, trabajemos, que la cebada, que la cebada, trabajemos,trabajemos, que la cebada ganaremos».

 
siguiente canciónanterior canciónprincipio de esta página La Musaraña

Cançó de batre

Cancionero Catalán
 
Ah, si no fos per carretó, arri !, que va darrera darrera arri !, no hei hauria cap somera arri !, que batés un cavaió, arri !

CANCIÓN DE MOLER

Ay, si no fuera por la carreta ¡ arre !, que va siempre detrás ¡ arre !, no haría ninguna falta ¡ arre !, golpear a un caballo, ¡ arre !.

 
siguiente canciónanterior canciónprincipio de esta página La Musaraña

El rossinyol

Cancionero Catalán
 
Rossinyol, que vas a França, rossinyol, encomana'm a la mare, rossinyol, d'un bell boscatge rossinyol d'un vol. Encomana'm a la mare, rossinyol, i a mon pare no pas gaire, rossinyol, d'un bell boscatge rossinyol d'un vol. Perquè m'ha mal maridada, rossinyol, a un pastor me n'ha dada, rossinyol, d'un bell boscatge rossinyol d'un vol. Que em fa guardar la ramada, rossinyol, he perduda l'esquellada, rossinyol, d'un bell boscatge rossinyol d'un vol. Jo t'he de donar per paga, rossinyol, un petó i una abraçada, rossinyol, d'un bell boscatge rossinyol d'un vol. Rossinyol, que vas a França, rossinyol, encomana'm a la mare, rossinyol, d'un bell boscatge rossinyol d'un vol.

EL RUISEÑOR

Ruiseñor, que vas a Francia, ruiseñor, encomiéndame a la madre, ruiseñor, de un bello bosque ruiseñor de un vuelo. Encomiéndame a la madre, ruiseñor, y a mi padre no digas nada, ruiseñor, de un bello bosque ruiseñor de un vuelo. Porque me ha mal casado, ruiseñor, a un pastor me ha dado, ruiseñor, de un bello bosque ruiseñor de un vuelo. Que me hace guardar la cosecha ruiseñor, he perdido la esperanza, ruiseñor, de un bello bosque ruiseñor de un vuelo. Yo te daré por paga, ruiseñor, un beso y un abrazo, ruiseñor, de un bello bosque ruiseñor de un vuelo. Ruiseñor, que vas a Francia, ruiseñor, encomiéndame a la madre, ruiseñor, de un bello bosque ruiseñor de un vuelo.

 
siguiente canciónanterior canciónprincipio de esta página La Musaraña

La Presó de Lleida

Cancionero Catalán
 

A la ciutad de Lleida
n'hi ha una presó,
de presos mai n'hi manquen;
petita, bonica,
prou n'hi porta el baró,
lireta, liró.

Cent i cinquanta presos
canten una cançó,
la nina se'ls escolta,
petita, bonica,
de dalt del mirador,
lireta, liró.

Canteu, canteu, bons presos,
d'ací us en trauré jo,
aniré a veure el meu pare,
petita, bonica,
recaptaré el perdó,
lireta, liró.

Ai, pare, lo meu pare,
jo vos demano un do.
Ai, pare, lo meu pare,
petita, bonica,
les claus de la presó,
lireta, liró.

Ai, filla Margarida,
demà els penjaré tots,
Ai, pare, lo meu pare,
petita, bonica,
pengeu-m'hi a mi tot,
lireta, liró.

I a cada cap de forca
poseu-hi un ram de flors
perquè la gent quan passi
petita, bonica,
sentin la bona olor,
lireta, liró.

LA PRISIÓN DE LÉRIDA

En la ciudad de Lérida
hay una prisión,
donde no faltan presos,
pequeña, bonita,
bastante manda el barón,
lireta, liró.

Ciento cincuenta presos
cantan una canción,
la niña les escucha
pequeña, bonita,
desde el alto del mirador.
lireta, liró.

Cantad, cantad, buenos presos,
de aquí os sacaré yo,
iré a ver a mi padre pequeña, bonita, conseguiré el perdón, lireta, liró. Ay, padre, padre mío, yo os pido un don.
Ay, padre, padre mío,
pequeña, bonita, las llaves de la prisión, lireta, liró. Ay, hija Margarita, mañana liberaré a todos, Ay padre, padre mío, pequeña, bonita, acusadme a mí de todo, lireta, liró. Y en cada cabeza en la horca, pondré un ramo de flores para que la gente cuando pase, pequeña, bonita, sienta el buen olor, lireta, liró.

 
 

 


 


FrontPage

© Copyright 1985-2005    ® La Musaraña
® Derechos Reservados 1985
-2005    ® La Musaraña

Malabarista Diseño: ® La Musaraña

Internet Explorer
 

Visitantes:  Hit Counter